Galeri

Ail Symudiad 2012 - Richard, Dafydd, Osian, Wyn

Ail Symudiad 2010 - Wyn, Richard, Osian, Dafydd

Noson Ymfflamychol

Jacs yn Joio

Lluniau Ail Symudiad ger yr afon Teifi - Yn ystod y 90au Richard, Wyn, Mathew a Jim.

Bedlam

Dawns Fawr

Twrw-Tanllyd

Dicsi, Rhŷl 1983

Taith Haf 1981 gyda'r band Chwarter i un o Coleg Aber

Sesiwn Sgrech Steddfod Machynlleth 1981

Richard, Derec a Malcolm

Wyn, Neuadd Pencader 1983

Neuadd Pencader 1983

Recordio 'Geiriau'

Twrn Tanllyd, Machynlleth

Robert Ail Symudiad ymarfer 1983

Ail Symudiad 2010 - Dafydd, Richard, Osian, Wyn.

Clawr Yr Oes Ail

Llanbadarn Roc

Clwb Nos Wener Talybont.

Parti Nadolig, Neuadd Blaendyffryn Llandysul.

Cyffro Calan, Neuadd Blaendyffryn Llandysul.

Sgarff Ail Symudiad, ar y top ac i'r dde

Wyn Ail Symudiad ymarfer 1983

Twrw Tanllyd Steddfod Llangefni 1983

Steddfod Llangefni 1983

Bedlam yn Bont 1983

Twrw Tanllyd Steddfod Llangefni 1983

Ail Symudiad yn Neuadd Blaendyffryn

Richard yn un o gigs Umca Aber

Ymarfer Festri Tabernacl 1983

Un o gigs cymdeithas yr iaith 1982

MySpace