2000/10-

Ar noson y mileniwm chwaraeodd AS mewn gig fawr yn neuadd Ysgol y Preseli ac yn ystod y flwyddyn daeth galwadau i berfformio a'r chwarae cymaint o sbort ag erioed. Yn 2001 un o'u gigs oedd yn Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi ac hefyd trefnwyd noson i ddathlu 20 mlynedd o Fflach gan Radio Cymru. Mae AS yn dra diolchgar i Radio Cymru am eu cefnogaeth dros y blynyddoedd. Yn y cyfnod hwn daeth diddordeb yng ngherddoriaeth AS mewn gwahanol rhannau o'r byd, yn enwedig Siapan. Aeth nifer o senglau cyntaf y grwp dros y môr, gan gynnwys Geiriau, Garej Paradwys, Lleisiau o'r Gorffennol ac Edrych Drwy y Camerau, hefyd yr LP Sefyll ar y Sgwâr. Cynhyrchwyd finyl arbennig yn yr Iseldiroedd (Holland) o 6 trac y band. Erbyn 2002 ymunodd mab 16 oed Richard, sef Dafydd ag AS ar y drymiau a chwaraeodd y band gyda Dafydd am y tro cyntaf yn y Feathers yn Aberaeron gyda Meic Stevens. Yn 2002 penderfynwyd gwneud casgliad o ganeuon cynnar y band gan bod ymholiadau wedi dod i Fflach o Gymru a thramor yn gofyn amdano, felly rhoddwyd 18 trac ar y CD sef Yr Oes Ail. Malcolm Gwyon gynlluniodd ffrynt y clawr a'r gweddill gan Jack Jackson. Cafwyd ymateb da yng Nghymru a gwerthwyd hefyd dros hanner cant i Japan. Roedd gorsafoedd radio tu allan i Gymru yn ei chwarae hefyd fel South East Radio yn Wexford, Iwerddon.

Yr Oes Ail

Yn 2006 cyhoeddwyd yr ail gasgliad o ganeuon y band. Rhyddhawyd Pippo ar Baradwys gydag 18 o ganeuon arni, a llun trawiadol ar y clawr o Mwnt gan Rhodri Davies. Roedd y caneuon yn cynnwys Llwybr Gwyrdd, Trip i Llandoch, Gormod o Frains, Na Fiw Sy Gyda Granville, Diwrnod yn Derry (cân deyrnged i'r Undertones), Arwyr Addfwyn a Meddwl Mawr. Braf yw gweld yr archebion yn dal i ddod am y ddwy CD o hyd yn arbennig o Siapan. Ond dydy hi ddim yn 'sayonara' o Siapan nac o Gymru yn hanes Ail Symudiad am fod y trydydd casgliad allan diwedd Mehefin o'r enw Anifeiliaid Ac Eraill. Bydd y stori'n parhau............................

Pippo ar Baradwys

Trydydd casgliad Ail Symudiad o ganeuon, ond hefyd yn cynnwys tair cân newydd - Y Môr a Cilgerran, Y Dewin a Gnasher. Cafodd y caneuon eraill ei recordio yn yr wythdegau a'r nawdegau. Mae'r caneuon Bwyta'n Broffesiynol, Analysis ar Unwaith, Cymry am Ddiwrnod (fersiwn fer), Ffarwel Bwci Bo, Nos Lun o Flaen y Llun ac Anifeliaid o'r record hir Sefyll ar y Sgwâr a'r gwedddill o'r casetiau albwm Rhy Fyr i fod yn Joci a Ddy Mwfi ac hefyd yr EP casette Dawnsio Hyd yr Oriau Mân a'r senglau o'r 80au. Mae'r casgliad yn dilyn Yr Oes Ail a Pippo ar Baradwys, ac mae nhw dal i fod yn band orau yn Heol Dinbych y Pysgod (Tenby Road) Aberteifi!

Anifeiliaid ac Eraill

Mae dwy gân ar CD sengl newydd Ail Symudiad. Mae 'Grwfi Grwfi' yn sôn am deithio nôl mewn amser i'r chwedegau pan oedd pethau cynhyrfus yn digwydd fel y gerddoriaeth, y ffasiwn, Motown a CND a.y.b. Mae'r person dychmygol yn y gân yn darganfod ei hunan mewn gig yn y cyfnod hynny . Ynys Prydferthwch yw yr ail gân a'r "ynys" yw Easter Island neu Rapa Nui, yn un o ieithoedd Polynesia. Yr oedd yr ynys yn un ffrwythlon a phrydferth iawn ar un adeg ond adeliladwyd cerfluniau anferth o'r enw y Moai gan y trigolion canrifoedd yn ôl a torrwyd lawr y coed bron i gyd er mwyn ei symud nhw i ochrau'r ynys a diflannodd ffynnonellau bwyd a.y.b.. Yn chwarae allweddellau ar y caneuon mae Andrew Powell, ac mae Einir Dafydd yn ymuno a Osian o Ail Symudiad ar y lleisiau cefndir.

Ail Symudiad (Sengl)

Hon yw'r albym cyntaf gan y band o ganeuon newydd i gyd ers canol y 90au, er bod tri casgliad ar gael o draciau dros yr 80au a'r 90au. Mae ei arddull wedi newid ers ei dyddiau pync/don newydd, ond mae ysbryd y band yn fyw ac yn iach! Mae'n 30 mlynedd ers ei sengl cyntaf Twristiaid yn y Dre (1980) ac mae'r CD yma yn dathliad hefyd o hynny. Ar yr albym mae'r caneuon yn cynnwys Rifiera Gymreig, Ras y Broga Melyn, Bywyd heb Farbeciw, Trev a'i Dacsi i'r Sêr a Tu Ol y Drysau Aur. Mae'r band yn gigio o hyd ac erbyn hyn mae Dafydd Jones, gitâr ac Osian Jones, drymiau/llais yn ymuno a Wyn Jones, bâs a Richard Jones, gitâr/llais. Mae'r CD hefyd yn cynnwys y sengl daeth allan yn yr haf.

Rifiera Gymreig

Dyma y CD diweddaraf gan y combo o Aberteifi, Ail Symudiad. EP chwech cân yw hon gan gynnwys triniaeth newydd o Fflat 123 a rhyddhawyd ym 1982. Mae stamp 'power-pop' y band ar y recordiad - caneuon fel Derwen y Canrifoedd, am yr hen dderwen sydd wedi gweld popeth; Lawr o'r Nen, am y naid bythgofiadwy yna gyda pharasiwt yn 2012; Cer Lionel! sydd am Lionel Messi, y pel droediwr arbennig sy'n chwarae i Barcelona; Cân y Dre - am Aberteifi a'r geiriau gan Ceri Wyn Jones. Ysgrifennwyd hon ar gyfer y gyfres 'Yma Wyf Finnau i Fod', Radio Cymru. Daeth y CD allan gyntaf cyn Nadolig 2012 ond ail-gymysgwyd y ddwy trac gyntaf. Gwestai ar yr EP yw Geraint Cynan, Lee Mason, John Honour a Raul Speek, arlunydd o Solfach sydd hefyd yn canu cytgan yn Sbaeneg ar Cer Lionel! Mae y geiriau i gyd ar y clawr, felly canwch gyda'r Renby Toads!

Anturiaethau y Renby Toads

MySpace