1990-2000

Dechreuodd y nawdegau gyda'r un aelodau - Wyn, Richard a Paul. Er nad oedd y grwp yn chwarae cymaint o gigs â'r gorffennol roedd AS yn dal i fwynhau i gigio yn Ifor bach (yn eitha aml),Aberystwyth ac ambell le yn y gorllewin a'r gogledd. Aeth cyfnod tawel heibio wedyn i AS, cyn penderfynu ym 1993 i recordio eto a chyhoeddi albwm ar gaset o'r enw Ddy Mwfi . Chris Lewis yn chwarae ynghyd â Myfyr Issac a Peter Taylor Wood ymysg eraill. Ar ôl rhyddhau Ddy Mwfi daeth yna adfywiad i'r band gydag ymateb da i'r caset ar y radio ac ar y cyfryngau. Recordiodd AS dwy neu dair rhaglen deledu ac un fideo sef Gormod o Frains a gynhyrchwyd gan Rhys Williams. Profodd hwn yn dipyn o hwyl i'w wneud!!

Daeth Eisteddfod yr Urdd i Bro'r Preseli yn 1995 a chyhoeddwyd caset o artistiad yr ardal, gan gynnwys un band bach o Aberteifi - mae'n ddigon agos i Sir Benfro! Y gân ar y caset oedd Trip i Llandoch . Ychydig wedi hynny tua 1996 ymunodd Paul â band o'r enw Electrasy a symud gyda nhw i Llundain (cafodd Electrasy dipyn o lwyddiant, rhyddhau CD a sawl ymddangosiad ar rhaglen Chris Evans - TFI Friday).

Newid aelodaeth eto o 1996 ymlaen a gofyn i Jim Saunders ymuno ar y gitâr a Mathew Lundberg i ymuno ar y drymiau. Roedd y ddau yn aelodau mewn grwp o Aberteifi o'r enw RMS, ac roedd Jim wedi bod yn aelod o Model Mania Daeth cynigion i chwarae, a bu AS yn eithaf prysur ar ddiwedd y nawdegau gan chwarae yn Bala ar sawl achlysur, Cnapan, Llanbed P.S., Talybont, Llangrannog a Aberystwyth i enwi rhai, ac wrth gwrs yn ardal Aberteifi. Chwaraeodd AS yn y dre yn ystod y Radio 1 Music Week nifer o weithiau, ac yr oedd hwn yn tynnu gynulleidfa gwahanol i wrando ar grwpiau pop Cymraeg....

Ail Symudiad - Ddy Mwfi

Hela'r Twrch - Eisteddfod yr Urdd Bro'r Preseli 1995.

POP Album of the year 1993.

Wyn Jones, Paul Pridmore, Richard Jones 1993.

MySpace