1984-1994

Erbyn diwedd 1984 wedi ail-ffurfio dyma newid aelodaeth eto. Daeth Paul Phillips gynt o'r Diawled i mewn ar y drymiau yn lle Robert Newbold. Daeth tipyn o waith iddynt ym 1985. Canolbwyntiwyd ar recordio yn Fflach a daeth y finyl cyntaf allan o'r Stiwdio yn y cyfnod hwn sef Y Tymhorau gan Ffenestri. I Abbey Road byddai Wyn yn mynd i fastro a gwelodd y stiwdio lle recordiwyd y Beatles. Ym 1986 recordiodd Ail Symudiad EP, eu record cyntaf ers sawl blwyddyn, gyda nhw ar un ochr - Croeso i Gymru a Dyddiau Newydd, a Meic Stevens ar yr ochr arall - Bwgan ar y Bryn a Gaucho.

Daeth bois Hergest sef Derec Brown, Geraint Davies a Delwyn Siôn lawr i Aberteifi i recordio lleisiau cefndir ar y record. Daeth galwadau i AS berfformio ar ôl rhyddhau yr EP yma gan gynnwys Clwb Ifor Bach, Caerdydd gyda'r Cyrff. Ymunodd Dafydd Owen, cyn ddrymiwr Rocyn gyda AS ac aeth Paul ar yr allweddellau. Chwaraewyd mwy o gigs yn y cyfnod hwn yn arwain i fyny i 1986, a newidiwyd enw'r band i Y Symudiad -gwnaeth hyn ddim para am hir! Tra'n rhyddhau 'Dawnsio hyd yr Oriau Mân' yn 1987, aeth yr enw yn ôl i Ail Symudiad, ac ymysg y caneuon ar y caset oedd Sbri ym Mynachlogddu a Gwena Dy Wên. Ychwanegiad diddorol i'r cerddorion oedd yn chwarae ar y recordiad oedd Nik Turner, gynt o Hawkwind, sydd yn byw yn ardal y Preselau. Drymiwr y band yn y cyfnod hwn oedd Owen Thomas ac hefyd Dafydd Jones o Gaerfyrddin. Newid aelodaeth eto ym 1988 pan aeth AS yn ôl i fod yn 'three piece' a gofyn i Paul Pridmore o Hwlffordd i fod yn ddrymiwr y band. Roedd Richard a Wyn wedi clywed ar y 'grapevine' gerddorol yn Sir Benfro fod yna ddrymiwr ifanc talentog iawn yn Hwlffordd, a chan bod caneuon newydd yn dod trwyddo gwahoddwyd ef i Fflach. Roedd hyn ar ddiwedd 1988, ac ar ddechrau 1989 recordiwyd caset newydd o'r enw Rhy Fyr i Fod yn Joci. Chris Lewis o Jess oedd un o'r cerddorion gwadd ar y recordiad yma, gyda Peredur a Rheinallt ap Gwynedd ymysg eraill, sydd erbyn heddiw wedi chwarae i band Natalie Imbruglia.

Gwnaeth Ail Symudiad rhai ymddangosiadau teledu yn y cyfnod hwn, gyda Paul yn chwarae sesiwn i nifer o gasetiau ddaeth allan ar label Fflach.

Bedlam

O Bell ac Agos

Croeso I Gymru

Dawnsio hyd yr Oriau Man

Rhy fyr i fod yn Joci

Paul, Richard, Wyn

Wyn yn stiwdio Fflach

Wyn yn mastro yn Abbey Road 1986

Abbey Road, Wyn yn mastro Ail Symudiad gyda Nick Webb.

Robert, Richard, Wyn, newydd ddechrau Stiwdio 8 Trac.

MySpace