1982

Cafodd AS newyddion arbennig yn niwedd 1981 eu bod wedi ennill gwobr Sgrech Prif Grwp Roc y flwyddyn, wedi eu dewis mewn pleidlais gan ddarllenwyr y cylchgrawn. Roedd hwn wrth gwrs yn newyddion syfrdanol i'r band, ac yn profi bod y gigs a'r holl waith recordio wedi bod gwerth yr ymdrech! Roedd y noson i'w gynnal ym Mhafiliwn Corwen ar Ionawr 23, 1982, felly roedd 'na ddechreuad cynhyrfus i'r flwyddyn yn Tenby Road, Aberteifi! Pan gyrhaeddodd y noson roedd tua 1500 o gefnogwyr y sîn roc a phop Cymraeg yno, - rhai wedi gwneud baneri Ail Symudiad, ac roedd Virgin Records Mobile yn recordio'r noson ( cyhoeddwyd LP) - roedd hynny'n ychwanegu at y nerfau!

Canwyd pedair cân yn cynnwys Hyfryd Bingo, Garej Paradwys a Geiriau ac ymunodd Dygs, aelod o'r Ficar ar y llwyfan i ddawnsio ar un adeg! (Enillodd Y Ficar y wobr am grwp addawol y flwyddyn). Roedd ennill y wobr yn golygu llawer i AS. ac wrth gwrs cynyddu wnaeth y galwadau i chwarae wedi hyn.Yn y stiwdio recordio (Stiwdio'r Bwthyn) aeth AS ymlaen i recordio sengl gyda Edrych Trwy y Camerau ar un ochr ac Angylion Stanli (Emyn Roc a Rôl) ar yr ochr arall. Gwnaeth nifer o fandiau recordio gyda Fflach yn y dyddiau cynnar - Eryr Wen, Y Ficar, Malcolm Neon, Rocyn, Diawled, Derec Brown ac ychydig yn hwyrach Maffia Mr. Huws.

Ar ôl y sengl gyda'r Angylion aeth y bois i'r stiwdio eto i recordio eu sengl haf Lleisiau o'r Gorffennol, a brofodd yn boblogaidd iawn. Dilyn y Sebon oedd ar ochr B ac fe wnaeth y rhaglen Sêr fideo o'r gân. Yn 1982 bu AS ar sawl rhaglen deledu, Sêr wrth gwrs, a Taro Tant. Yn y cyfnod hwn aeth AS yn ôl i fod yn fand tri aelod, gyda Robin Davies yn gadael gan ei fod yn y coleg yn Abertawe ac yn methu ymarfer..Daeth yr Eisteddfod Genedlaethol a chafwyd dwy gig fawr yn ystod yr wythnos. Y cyntaf oedd yn y Ganolfan Hamdden a'r ail yn y Top Rank.Yn y Ganolfan Hamdden cafodd sgarff AS ei roi am ddim gyda mynediad . (Cafodd y sgarffiau eu gwneud yn yr un man ag argraffwyd rhai Y Clash hefyd. Gig enfawr oedd y Top Rank gyda thua 2000 yno. Trefnwyd y ddau gan CAC.

Dim amser i segura ar ôl y Steddfod, aethpwyd ar daith haf o'r enw Symud Trwy'r Haf. Ymysg y gigs oedd Llanerchymedd, Ynys Môn; Llangrannog;Glanllyn; Llandysul a Rhydaman gyda grwpiau gwahanol yn ymuno â'r band sef Rocyn, Diawled, Eryr Wen a Ficar. Cafwyd lot o sbort ar y daith.arbennig hon. I Stiwdio Sain bron yn syth wedi'r daith i recordio record hir ar label Fflach/Sain - Sefyll ar y Sgwâr, gyda Richard Morris yn cynhyrchu ac Eryl o Sain yn peiriannu. Roeddynt yno am wythnos yn rhoi y gerddoriaeth a'r vocals lawr, a chael ambell takeaway blasus o Gaernarfon! 12 cân oedd ar y record yn cynnwys Cymry am Ddiwrnod, cân 9 munud o hyd - yn hollol wahanol i ganeuon eraill y band!

*Mewn un lleoliad yn y gogledd gorffennodd AS eu set mewn tua 45 munud o 16-18 o ganeuon, a gofynnodd y rheolwr iddynt ganu hanner y set eto!

Daeth Sefyll ar y Sgwâr allan ym mis Medi/Hydref, a chwaraeodd AS llawer i hyrwyddo'r record, gan orffen yng nghanol eira '82/83 yn Neuadd Blaendyffryn, gyda dau fand arall o flaen tua 750 o gefnogwyr.

Lleisiau o'r Gorffennol

Edrych trwy y Camerau

Sefyll ar y Sgwar

Ail Symudiad enillwyr prif grwp yng Nghymru am y flwyddyn 1981

Taith Haf Ail Symudiad

Cymdeithas Clwb Cymraeg Caerdydd

Canolfan Tanybont Caernarfon

Neuadd Blaendyffryn, Horeb, Llandysul

Recordio "Sefyll ar y Sgwar" yn stiwdio Sain

Wyn yn chwarae a gweithio!

Carlo y ci yn gwylio'r soaps

Ail Symudiad yn chwarae snwcer gyda'r gitars! yn festri Tabernacl - eu lle ymarfer

Cymysgu Sefyll ar y Sgwar.

Nigel y byji, gyda Ail Symudiad yn recordio.

Eryl, peiriannydd Sefyll ar y Sgwar.

Brecwast! Recordio Sefyll ar y Sgwar.

Pabell Roc maes eisteddfod "Jacs yn Joio"

MySpace